T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / BAHÇE - Bahçe Halk Eğitimi Merkezi

Kurumumuzda "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu açılacaktır.

Kurumumuzda "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu açılacaktır.Kursta eğitici olarak görev almak isteyenlerin dikkatine

Kurumumuzda "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu açılacaktır. Eğitici olarak görev almak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir;

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Öğretmenleri,
b. Makine Teknolojisi Öğretmenleri Alan öğretmeni olarak atananlar,
 Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Makine Teknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları.
3. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Makine Teknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Makine Teknolojisi kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumları meslek yüksekokulu mezunu olanlar,
5. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Makine Teknolojisi alanlarında en az 4. Seviye belge sahibi olanlar, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

 

Yukarıdaki niteliği sağlayan eğiticilerin 07/11/2018 tarihine kadar Bahçe Halk Eğitimi Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru için gerekli evraklar;

İSTENEN VE DOLDURULAN BELGELER

                                                              

EK-1 Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi-1 Ad.(Aslı görüldükten sonra iade edilecektir. Öğretmen Farklı branşta kurs istiyorsa o alanda yeterlilik belgesi vb. )

EK-2 Oryantasyon- Formasyon eğitimini aldığını gösterir belge. Aslı ve Fotokopisi

EK-3 Usta Öğreticilik –Antrenörlük vb. belgeler

EK-4 Kimlik Fotokopisi Ayrıca Öğretmense Öğretmen Kimlik Fotokopisi,

EK-5 Resmi Bir kurumda çalışmayanlar için Sabıka kayıt belgesi

EK-6 Resmi Bir kurumdan Çalışmayanlar için Sağlık Kuruluşundan Alınmış Çalışabilir raporu

EK-7 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim kurs belgesi (Yoksa öğretici kurumumuzdan belge alındıktan sonra öğretici olarak görevlendirilecektir.)

EK-8:Resmi görevi bulunanlar için kurumlarından alacakları görev yeri belgesi.

EK-9:Resmi görevi olanların Kurumundan alacağı izin Belgesi.(Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir. )

EK-10:MEB okullarında görevli öğretmenlerin haftalık ders yükleri yazısı ve varsa egzersiz görevi varsa öğrenci listesi, egzersiz planı

EK-11: İş Kur’a kayıtlı olduğunu gösterir belge.

EK-12: SGK Hizmet Dökümü.

EK-13: Yüksek Lisans Belgesi.

EK-14: Uluslararası yarışmalardan ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

EK-15: Ulusal yarışmalarda ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

EK-16: Başarı veya üstün başarı belgesi.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.10.2018 - Güncelleme: 24.10.2018 11:12 - Görüntülenme: 86
  Beğen | 0  kişi beğendi