T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / BAHÇE - Bahçe Halk Eğitimi Merkezi

Kurumumuzda "Elde Türk İşlemeleri" kursu açılacaktır.Kursta eğitici olarak görev almak isteyenlerin dikkatine

Kurumumuzda "Elde Türk İşlemeleri" kursu açılacaktır.Kursta eğitici olarak görev almak isteyenlerin dikkatine

Kurumumuzda "Elde Türk İşlemeleri" kursu açılacaktır. Eğitici olarak görev almak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir;

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 
 Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi alanı öğretmeni olarak atananlar,  öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Diğer branşlarda meslek öğretmeni olarak atananlardan, geleneksel el nakışlarına yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları Teknolojisi alanı kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları.

4. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

5. El Sanatları ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

6. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El Sanatları alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

Yukarıdaki niteliği sağlayan eğiticilerin 15/03/2019  tarihine kadar Bahçe Halk Eğitimi Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru için gerekli evraklar;

İSTENEN VE DOLDURULAN BELGELER

                                                              

EK-1 Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi-1 Ad.(Aslı görüldükten sonra iade edilecektir. Öğretmen Farklı branşta kurs istiyorsa o alanda yeterlilik belgesi vb. )

EK-2 Oryantasyon- Formasyon eğitimini aldığını gösterir belge. Aslı ve Fotokopisi

EK-3 Usta Öğreticilik –Antrenörlük vb. belgeler

EK-4 Kimlik Fotokopisi Ayrıca Öğretmense Öğretmen Kimlik Fotokopisi,

EK-5 Resmi Bir kurumda çalışmayanlar için Sabıka kayıt belgesi

EK-6 Resmi Bir kurumdan Çalışmayanlar için Sağlık Kuruluşundan Alınmış Çalışabilir raporu

EK-7 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim kurs belgesi (Yoksa öğretici kurumumuzdan belge alındıktan sonra öğretici olarak görevlendirilecektir.)

EK-8:Resmi görevi bulunanlar için kurumlarından alacakları görev yeri belgesi.

EK-9:Resmi görevi olanların Kurumundan alacağı izin Belgesi.(Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir. )

EK-10:MEB okullarında görevli öğretmenlerin haftalık ders yükleri yazısı ve varsa egzersiz görevi varsa öğrenci listesi, egzersiz planı

EK-11: İş Kur’a kayıtlı olduğunu gösterir belge.

EK-12: SGK Hizmet Dökümü.

EK-13: Yüksek Lisans Belgesi.

EK-14: Uluslararası yarışmalardan ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

EK-15: Ulusal yarışmalarda ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

EK-16: Başarı veya üstün başarı belgesi.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 28.02.2019 - Güncelleme: 28.02.2019 11:18 - Görüntülenme: 88
  Beğen | 0  kişi beğendi